Επιστροφή Προϊόντων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

·         Επιστροφές εμπορευμάτων γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν συνεννόησης με το κεντρικό γραφείο πωλήσεων Αθήνας.

·         Καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου.

·         Εμπορεύματα κατά παραγγελία καθώς και είδη προσφορών δεν επιστρέφονται.

·         Εμπορεύματα που έχουν καταργηθεί δεν επιστρέφονται.

·         Προϊόντα ηλεκτρονικά και λάμπες δεν επιστρέφονται.

·         Τα έξοδα για την επιστροφή εμπορευμέτων επιβαρύνουν τον πελάτη.

Newsletter